Ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ντουράκο Αλεποχωρίου

Διοικητικός Απολογισμός Έτους 2015

Κυριακή, 19 Ιούλιος 2015

Διοικητικός Απολογισμός Έτους 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ.

από τον κ. Ευάγγελο Τσίρκα, Πρόεδρο του ΔΣ/ Ντουράκο

Κυρίες και Κύριοι,

Σας καλημερίζω και εύχομαι Καλό Καλοκαίρι και Καλές διακοπές σε όλους μας.

Θέλω κατ΄αρχή να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τα μέλη του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου για την ουσιαστική βοήθεια την οποία μου πρόσεφεραν κατά την παρελθούσα τριετία, αλλά και να εκφράσω τη λύπη μου για την πρόσφατη απώλεια δύο εξαιρετικών φίλων, του Μανώλη Τσαγκαράκη και του Μανώλη Τσιχλάκη. Ο Θεός ας τους αναπαύσει.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου “ Ντουράκο” Αλεποχωρίου συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 24 και σε συνδυασμό με τα άρθρα 16, 23, 26, 27 και 28 του Καταστατικού του Σωματείου μας με σκοπό, τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό μας για το παρελθόν έτος 2014, την έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2015 και την απαλλαγή από τις ευθύνες του ΔΣ για τις περατωθείσες πράξεις του.

Τα πεπραγμένα μας κατά τομείς δραστηριότητας, έχουν ως εξής:
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε οκτώ (8) συνεδρίες, εκτιμάται ότι ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του και προώθησε ή ολοκλήρωσε το σύνολο των τεθέντων μας σκοπών, όπως αναλυτικότερα θα αναφερθεί στη συνέχεια.

Για ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη του Συλλόγου μας δεν υπέστησαν μεταβολές σε σχέση με το παρελθόν έτος και ανέρχονται σε 133, όσα και τα οικήματα τα οποία υπάρχουν στη Ζώνη Ευθύνης μας, καλύπτοντας τους οικιστές που περικλείονται στους κάθετους και παράλληλους προς την παραλία δρόμους Ηπείρου- Ποσειδώνος- καιΉβης- Αρτέμιδος και Αφροδίτης.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τα οικονομικά του Σωματείου είναι σχετικά καλά.

Αναλυτική αναφορά θα μας έκανε ο Ταμίας μας κύριος Βασίλειος Πεντίδης, θεωρήθηκε όμως σκόπιμο και για κέρδος χρόνου να παρουσιάσω εγώ τα οικονομικά στοιχεία του Σωματείου.

Καταρχή θα ήθελα να τονίσω ότι ο Σύλλογος συμμετέχοντας στο μεγάλο οικονομικό πρόβλημα όλων μας, με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του μηνός Ιανουαρίου 2012, αποφάσισε να μειώσει την ετήσια συνδρομή από 20 ευρώ στο ποσό των 10 ευρώ. Έτσι τα οικονομικά μας στοιχεία στον τομέα των εσόδων είναι ιδιαίτερα φτωχά ( μέχρι σήμερα έχουν πληρώσει για το έτος 2014 τη συνδρομή τους εικοσιέξη (26) μέλη μας, ήτοι το 19,4% των μελών μας, ενώ για το 2015 έχουν ανταποκριθεί στο οικονομικό μας κάλεσμα τέσσερα μόνο μέλη μας. Έτσι περιορίσαμε και τις δαπάνες στο ελάχιστο δυνατό.

Ο ίδιος περιορισμός επιδείχθηκε και κατά τις εκδηλώσεις μας ( συνεστιάσεις, εκδρομή κλπ), όπου εγένοντο οι αναγκαίες περικοπές στο κόστος των εκδηλώσεων.

Ως Οικονομικός Απολογισμός του προηγουμένου έτους 2014 αναφέρονται τα πιο κάτω:

Πριν από ένα χρόνο ( 1-1-2014) το αποθεματικό μας ήταν 3.764,80 ευρώ και σήμερα έχουμε 4.257,00 ευρώ, έχοντας αντιμετωπίσει έξοδα, όπως πιο κάτω:

- τα έξοδα της αμοιβής του προσωπικού για την καθαριότητα της παραλίας και έκτακτες καθαριότητες συνολικής δαπάνης 30,00 ευρώ,

- Νεανικό πάρτι στην παραλία 113,20 ευρώ

- Χρώματα για βάψιμο τοιχείων στην παραλία και τσιμέντα για τις κολώνες φωτισμού 147,60 ευρώ.

- Μικροδαπάνες των εκδηλώσεών μας σε γραφικά, αναμνηστικά, φωτοτυπίες, πληρωμή προστίμου στη Eurobank ( για το Δημόσιο) λόγω καθυστερήσεως υποβολής των δικαιολογητικών μας για τον Φόρο Εισοδήματος του Σωματείου,

- Συμμετοχή του Συλλόγου στη δαπάνη για την εκδρομή μας στον Ακροκόρινθο, Ναύπλιο και Μιδέα ( 170 ευρώ), ήτου συνολικά 460,80 ευρώ.

Τα έσοδά μας την ίδια περίοδο ανήλθαν στα 953 ευρώ από συνδρομές και εκδηλώσεις του Συλλόγου, διαμορφώνοντας το Αποθεματικό μας με την 31η Δεκ. 2014 στα 4.257,00 ευρώ, το οποίο μεταφέρθηκε στο έτος 2015.

Ο προυπολογισμός μας για το έτος 2015 προβλέπει:

Έσοδα

- Αποθεματικό τρέχοντος έτους 4257,00 ευρώ

- από συνδρομές 300 ευρώ

- από εκδηλώσεις 200 ευρώ

- έκτακτες ενισχύσεις 143,00 ευρώ

ήτοι σύνολο εσόδων- αποθεματικού 4.900,00 ευρώ

Έξοδα

- Δαπάνη καθαρισμού παραλίας 553,50 ευρώ

- Μικροέξοδα διαχειρίσεως και λειτουργίας 100,00 ευρώ

- Βάψιμο τοιχείων παραλίας 468,50 ευρώ

- Νεανικό πάρτι στην παραλία 200,00 ευρώ

ήτοι σύνολο εξόδων 1.322,50 ευρώ

με καθαρό πλεόνασμα στο Αποθεματικό μας 3.577,50 ευρώ .

3. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι εκδηλώσεις που διοργανώσαμε μέσα στο παρελθόν έτος ήταν οι πιό κάτω:

- Στις 2-3-2014 πραγματοποιήθηκε η χειμερινή μας συνεστίαση στο εστιατόριο ΘΑΛΑΣΣΑ.

- Στις 23η Ιουνίου 2014 συγκλήθηκε στην οικία της κυρίας Φωτεινής Τσίρκα η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών μας για απολογισμό διοικητικού έργου του ΔΣ, οικονομικό απολογισμό, παρουσίαση του προυπολογισμού 2014 και απαλλαγή των διοικητικών οργάνων διοικητικής και οικονομικής ευθύνης.

- Στις 30η Iουλίου 2014 οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η θερινή μας συνεστίαση στο παραλιακό κέντρο « ΜΕΛΤΕΜΙ » με ικανοποιητκή συμμετοχή μελών και φίλων ( 58 συμμετέχοντες).

- Στις 24η Αυγούστου 2014 διοργανώθηκε νεανικό πάρτι στην παραλία μας, με μεγάλη συμμετοχή νέων και παιδιών και με εθελοντική προσφορά εδεσμάτων και αναψυκτικών από μέλη του Συλλόγου.

- Την 6η Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε εκδρομή στο Ναύπλιο- Μιδέα, με συμμετοχή 21 μελών και φίλων μας.

Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις επιδείχθηκε καλή διάθεση από τους συμμετέχοντες και επιτεύχθηκε ο σκοπός τους, που είναι αυτό το οποίο αποτελεί την επιδιώξή μας.

Εκδηλώσεις 2015

- 22 Φεβρουαρίου 2015 οργανώθηκε η χειμερινή μας εσπερίδα στο εστιατόριο ΘΑΛΑΣΣΑ με παρουσία του Δημάρχου Μεγάρων.

- 19η Ιουλίου 2015 (Κυριακή): Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού μας. Εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ (2016-2019).

- 26η Ιουλίου 2015 (Κυριακή): Καλοκαιρινή συνεστίαση των μελών μας σε εστιατόριο- ταβέρνα της περιοχής μας.

- 16η Αυγούστου 2015 ( Σάββατο): Παιδικό- νεανικό πάρτι στην παραλία μας.
Η προγραμματισμένη για την 11η Ιουλίου 2015 ετήσια εκδρομή μας στην Κάψια Τριπόλεως δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω μη συμμετοχής μελών και φίλων μας. Ίσως ξαναπρογραμματιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον το επιθυμείτε.

4. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Η απόφαση του Δ.Σ. για την επένδυση στην τεχνολογία, μας οδήγησε στη δημιουργία του ιστότοπου μας (www.durako.gr), ο οποίος μας προβάλει με το πιο γρήγορο τρόπο στο εσωτερικό, αλλά και διεθνώς, δίδοντας άμεση ενημέρωση σε Έλληνες και ξένους.

Επιδιώξαμε με κάθε τρόπο να παρουσιάσουμε κείμενα και φωτογραφικό υλικό και να αυξήσουμε την επισκεψιμότητά της και να διακτινίσουμε τις ιδέες μας και τα προβλήματά μας. Η επισκεψιμότητα έχει φθάσει σε σχετικά καλά επίπεδα (περισσότεροι από 100 επισκέπτες την ημέρα και από τουλάχιστον 28 χώρες), γεγονός που μας δημιουργεί περισσότερη ευθύνη για ακόμα μεγαλύτερες βελτιώσεις.

Σε όσους έχετε Ιντερνέτ, σας προτρέπουμε να την επισκέπτεστε για ενημέρωσή σας σε τρέχοντα θέματα, αλλά και για μελέτη των εξαιρετικά ενδιαφερόντων άρθρων διαπρεπών αρθρογράφων και αναλυτών.

5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ

Το ΔΣ έχει επισκεφθεί διάφορα Αυτοδιοικητικά όργανα μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Μεγαρέων ( 20 Οκτ. 2014), έχει συζητήσει και έχει αλληλογραφήσει για τα εκκρεμούντα θέματα και έχει επιδόσει υπομνήματα των θεμάτων αυτών, μερικά από τα οποία επιλύθηκαν και άλλα, τα περισσότερα, παραμένουν σε εκκρεμότητα, όπως τα αιτήματα προς τον Δήμο Μεγαρέων . Υπόψη ότι ο Δήμαρχος έχει καθορίσει ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, αρμόδιο για τα ζητήματα του Αλεποχωρίου τον συντοπίτη μας Κύριο Κώστα Δρυμούση.

Αιτήματα υποβληθέντα στο Δήμο:

α. Να  δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καθημερινή αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων και στη τακτή, ανά  εβδομάδα αποκομιδή των « χοντρών» απορριμμάτων, με τη χρήση των ειδικών οχημάτων του Δήμου.

β. Να γίνει αντικατάσταση τουλάχιστον οκτώ (8) κατεστραμένων κάδων απορριμμάτων.

γ. Να εξευρεθεί χώρος για απόρριψη ογκωδών απορριμάτων ( κλαδιά, στρώματα, άχρηστες οικιακές συσκευές κλπ) με την τοποθέτηση Κοντέινερς ή άλλων κατά την κρίση σας μέσων.

δ. Να  εκδοθεί από τον Δήμο έγγραφο υπόμνησης της υποχρέωσης των κατόχων oικοπέδων και αγροτεμαχίων να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους από χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά προς αποφυγή πυρκαιών κατά τη θερινή περίοδο και να  ελεγχθεί η τακτοποίησή τους.

ε. Να  επιδιωχθεί η συνεργασία/συνλειτουργία  του Δήμου με  τα αστυνομικές  υπηρεσίες  για  παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας των κατοίκων από κλοπές, διαρρήξεις και τροχαία ασφάλεια με την καθημερινή, αν είναι δυνατόν, περιπολία  αστυνομικών οργάνων.

στ. Να  ελέγχεται η καλή  λειτουργία  των καταστημάτων, ιδιαίτερα εκείνων τα οποία  παραβιάζουν τους  κανόνες  κοινής  ησυχίας ιδίως κατά τα Σαββατοκύριακα.

ζ. Να χορηγηθούν πέντε παγκάκια για την παραλία και ισάριθμοι μικροί κάδοι για τα απορρίμματα των λουομένων, όπως και τρεις καθρέπτες για  αποφυγή συγκρούσεων των οχημάτων στα κρίσιμα σημεία των εσωτερικών δρόμων.

δ. Να επιχορηγηθεί  ο Σύλλογος μας με το ποσό των 1.000 ευρώ εφάπαξ, για αμοιβή προσώπου για την καθαριότητα της παραλίας και των λοιπών χώρων  της περιοχής μας, βάψιμο τοίχων της παραλίας και άλλων συναφών εργασιών, απαλλάσοντας από αυτήν την ευθύνη τον Δήμο.

Σε σύσκεψη με την Περιφέρεια και το Δήμο στο εστιατόριο ΑΙΓΕΙΡΟΥΣΕΣ την 23η Μαρτίου 2014, τέθηκαν επιγραμματικά από τον ομιλούντα τα επιπλέον πιο κάτω θέματα που αφορούν τον Σύλλογό μας.
Ζητήματα

1. Νερό. Αίτημα  για υδροδότηση μέσω ΕΥΔΑΠ και διαβεβαίωση καταλληλότητας για  κατανάλωση ( και κυρίως πόση) του νερού το οποίο προμηθευόμαστε από τον εργολάβο.

2. Ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως

3. ΔΕΗ. Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού παραλίας.

4. 'Ελεγχος με τα  αρμόδια  όργανα  λαθραίων μεταναστών και απομάκρυνση από την περιοχή μας.

5. Και ίσως το σοβαρότερο. Να  συσταθεί στα όργανα  και υπαλλήλους του Δήμου, η δεοντολογική διοικητική συμπεριφορά προς τους  πολίτες ( να απαντούν στις τηλεφωνικές  κλήσεις, να  απαντούν σε έγγραφα αιτήματα).

7. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Τα μέλη μας ενημερώνονται τακτικά επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος με ανακοινώσεις τις οποίες τους δίδουμε στις οικίες τους ή αναρτούμε στους πίνακες ανακοινώσεων του Συλλόγου. Για το τρέχον έτος εκδόθηκε και Χαιρετισμός- Οδηγία για απλά θέματα καλής διαβιώσεως, με τον οποίο υπενθυμίζουμε κάποιους κανόνες για την αρμονική μας συμβίωση όπως:

1. Ο σεβασμός της προσωπικότητος του γείτονά μας είναι ανθρωπιά.

2. Οι κανόνες και χρόνοι κοινής ησυχίας, να τηρούνται.

3. Τα απορρίμματά μας να τοποθετούνται σε καλά κλεισμένες σακούλες, να βγαίνουν τις βραδινές ώρες και να τοποθετούνται μέσα στους κάδους.

4. Κλαδιά και φυλλώματα τα  οποία βγαίνουν έξω από τους τοίχους των σπιτιών μας, να κλαδευτούν για να μη προκαλούν ζημίες στα αυτοκίνητα και αποτελούν κίνδυνο για τα παιδιά μας που κυκλοφορούν με ποδήλατα.

5. Η κίνηση των οχημάτων στους εσωτερικούς δρόμους πρέπει να γίνεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες ( μέγιστη ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα), σεβόμενοι τους ανθρώπους και προστατεύοντάς τους., ιδίως τα παιδιά, που παίζουν ή κινούνται με ποδήλατα.

6. Ο χώρος γύρω από τα σπίτια μας είναι ο δικός μας χώρος. Αν θα χρειασθεί να τον καθαρίζουμε, ας το κάνουμε με δική μας προσπάθιεα. Το ίδιο ισχύει και για την καθαριότητα της  παραλίας.

7. Γο δάσος θέλει επιτήρηση. Θα χαρούμε αν κάποιοι από εμάς δηλώσουν την εθελοντική επιθυμία τους για την επιτήρηση και προστασία του, ιδίως στις κρίσιμες ημέρες, κατά τις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαιάς.

8. Η προσωπική, οικιακή και οικογενειακή ασφάλεια είναι και δικό μας θέμα.. Μην αφήνουμε ανασφάλιστες πόρτες και παράθυρα, να έχουμε διαθέσιμο το τηλέφωνο της αστυνομίας και των περιοίκων μας για βοήθεια.

9. Ας λέμε και μία ΚΑΛΗΜΕΡΑ μεταξύ μας. Δεν κάνει κακό, έστω και αν δεν γνωρίζουμε τον άλλο.

8. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

α. Η παραλία καθαρίζεται καθημερινά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο με μίσθωση προσώπου και δαπάνη 184,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

β. Τα τοιχεία της παραλίας βάφτικαν με δαπάνη 258 ευρώ.

γ. Στην παραλία τοποθετήθηκαν από την καφετέρια ΜΟΡΕΝΑ ξαπλώστρες και ομπρέλες, με νόμιμη άδεια των αρμοδίων Αρχών.

9. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Δ.Σ. για την πραγματικά συγκινητική τους συμμετοχή σε ότι τους ζήτησα, και όλους εσάς που μας στηρίζετε με την εμπιστοσύνη σας, την οικονομική ενίσχυση και τη σημερινή συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση.

Εύχομαι σε όλους σας Καλό και Χαρούμενο Καλοκαίρι και καλή ειτυχία στο νέο ΔΣ του Συλλόγου μας

Ευάγγελος Τσίρκας/ 19 Ιουλίου 2015

greek english

Ειδήσεις με μία μάτια

Επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου ΝΤΟΥΡΑΚΟ

DS/ NTOYRAKO

Την 14η Απριλίου  2019, ημέρα Κυριακή και από ώρα 11.00 συγκαλείται στην οικία του Προέδρου του Σωματείου στο Αλεποχώρι    ( οδός Απόλλωνος ), συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την πιό κάτω Ημερησία Διάταξη Θεμάτων:

Διαβάστε περισσότερα...

Τυχαία εικόνα

DSCF4165.JPG

Συνδικάτο

Τα νέα από τον Σύλλογο Ντουράκο Αλεποχωρίο
RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Ο καιρός στο Megara

Ο καιρός τώρα
Κυρίως συννεφιά  με δυνατές βροχές Κυρίως συννεφιά με δυνατές βροχές
Θερμοκρασία: 12 °C
Τετάρτη, 08 Απρ
Κυρίως λιακάδα Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία: 10 ως 14 °C
Πέμπτη, 09 Απρ
Λιακάδα Λιακάδα
Θερμοκρασία: 11 ως 17 °C
Weather by AccuWeather.com
Created by Ioannis Sannos (IOS)
Ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ντουράκο Αλεποχωρίου
Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2020 Elxis.org. All rights reserved.