Ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ντουράκο Αλεποχωρίου

Διοικητικός Απολογισμός Έτους 2014

Κυριακή, 15 Ιούνιος 2014

Διοικητικός Απολογισμός Έτους 2014
ολομέλεια

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ.

από τον κ. Ευάγγελο Τσίρκα, Πρόεδρο του ΔΣ/ Ντουράκο
Πρόεδρος

Κυρίες και Κύριοι,

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου “ Ντουράκο” Αλεποχωρίου συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 24 και σε συνδυασμό με τα άρθρα 16, 23, 26, 27 και 28 του Καταστατικού του σωματείου μας  με σκοπό, τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό μας για το παρελθόν έτος 2013, την έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2014 και την απαλλαγή από τις  ευθύνες του ΔΣ για τις περατωθείσες πράξεις του.

Τα πεπραγμένα μας κατά τομείς δραστηριότητας, έχουν ως εξής:

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε δέκα (10) συνεδρίες, εκτιμάται ότι ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του και προώθησε  ή ολοκλήρωσε το σύνολο των τεθέντων μας σκοπών, όπως αναλυτικότερα θα αναφερθεί στη συνέχεια.

Για  ενημέρωσή σας,  σας  γνωρίζουμε  ότι τα  μέλη του Συλλόγου μας δεν υπέστησαν μεταβολές σε σχέση με το παρελθόν έτος  και  ανέρχονται σε  133, καλύπτοντας  τους οικιστές  που περικλείονται στους κάθετους και παράλληλους προς την παραλία δρόμους Ηπείρου- Ποσειδώνος- καιΉβης- Αρτέμιδος και Αφροδίτης.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τα οικονομικά του Σωματείου είναι σχετικά καλά.

Αναλυτική αναφορά θα μας έκανε ο Ταμίας μας κύριος Βασίλειος Πεντίδης, θεωρήθηκε όμως σκόπιμο και για  κέρδος χρόνου να παρουσιάσω εγώ τα  οικονομικά στοιχεία του Σωματείου.

Καταρχή θα  ήθελα να  τονίσω ότι ο Σύλλογος συμμετέχοντας στο μεγάλο οικονομικό πρόβλημα  όλων μας, με   ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του μηνός Ιανουαρίου 2012, αποφάσισε να  μειώσει  για το 2013 την ετήσια συνδρομή από 20 ευρώ στο ποσό των 10 ευρώ. Έτσι τα  οικονομικά μας στοιχεία στον τομέα των εσόδων είναι ιδιαίτερα  φτωχά ( μέχρι σήμερα  έχουν πληρώσει για το τρέχον έτος τη συνδρομή τους  πέντε (5) μέλη  μας), ενώ περιορίσαμε και τις  δαπάνες στο ελάχιστο δυνατό.

Ο ίδιος περιορισμός  επιδείχθηκε και κατά τις εκδηλώσεις μας ( συνεστιάσεις, εκδρομή κλπ), όπου  εγένοντο οι αναγκαίες  περικοπές στο κόστος  των εκδηλώσεων.

Πριν από ένα  χρόνο λοιπόν ( 21-6-2013) το αποθεματικό μας ήταν 3.061,60 ευρώ και σήμερα έχουμε 3.961,60 ευρώ, εχοντας αντιμετωπίσει έξοδα, όπως ενδεικτικά  τα  πιο κάτω:

-           το έξοδο της αμοιβής του προσωπικού για την καθαριότητα  της  παραλίας συνολικής δαπάνης 160 ευρώ ( 160 ευρώ για την καθαριότητα της  παραλίας και έκτακτες καθαριότητες),

-           τις μικροδαπάνες των εκδηλώσεών μας σε γραφικά, αναμνηστικά και φωτοτυπίες    ( 100 περίπου ευρώ),

Ο προυπολογισμός μας για το έτος 2014-15 προβλέπει:

Έσοδα

-           Αποθεματικό τρέχοντος  έτους                                  3.961,60 ευρώ

-           από  συνδρομές                                                             300 ευρώ

-           από εκδηλώσεις                                                            300 ευρώ

-           έκτακτες  ενισχύσεις                                                     139,40 ευρώ

ήτοι σύνολο εσόδων- αποθεματικού                                      4.700,00 ευρώ

Έξοδα

- Δαπάνη καθαρισμού παραλίας                                      400 ευρώ

-           Μικροέξοδα διαχειρίσεως και λειτουργίας                  100 ευρώ

ήτοι σύνολο εξόδων                                                                 500 ευρώ

με  καθαρό πλεόνασμα  στο Αποθεματικό μας                       4.200 ευρώ .

3. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι εκδηλώσεις που διοργανώσαμε μέσα στο παρελθόν έτος είναι οι πιό κάτω:

- Στις 23η Ιουνίου 2013 συγκλήθηκε στην οικία της κυρίας Φωτεινής Τσίρκα η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών μας για απολογισμό διοικητικού έργου του ΔΣ, οικονομικό απολογισμό, παρουσίαση του προυπολογισμού 2013 και απαλλαγή  των διοικητικών οργάνων διοικητικής και οικονομικής ευθύνης.

- Την 1η Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε εκδρομή στους Δελφούς, με συμμετοχή 25 μελών  και φίλων μας.

- Στις 19η Iουλίου 2013 οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε  η θερινή μας  συνεστίαση στο παραλιακό κέντρο « ΜΕΛΤΑΜΙ » με  ικανοποιητκή συμμετοχή μελών και φίλων   ( 58 συμμετέχοντες).

- Στις  16η Αυγούστου 2013  διοργανώθηκε  νεανικό πάρτι στην παραλία μας, με  μεγάλη συμμετοχή νέων και παιδιών και με  εθελοντική προσφορά εδεσμάτων και αναψυκτικών από μέλη του Συλλόγου.

Σε όλες αυτές τις  εκδηλώσεις επιδείχθηκε  καλή διάθεση από τους συμμετέχοντες και επιτεύχθηκε ο σκοπός τους, που  είναι αυτό το οποίο αποτελεί την επιδιώξή μας.

Εκδηλώσεις 2014

15η Ιουνίου 2014 (Κυριακή): Τακτική Γενική Συνέλευση  των μελών μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού μας.

21η Ιουνίου 2014 ( Σάββατο): Ημερήσια εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία- Πάτρα.

30η Ιουλίου 2014 (Τετάρτη): Καλοκαιρινή συνεστίαση των μελών μας σε εστιατόριο- ταβέρνα της περιοχής μας.

23η Αυγούστου 2014 ( Σάββατο): Παιδικό- νεανικό πάρτι στην παραλία μας.

4. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Η  απόφαση του Δ.Σ.  για την επένδυση στην τεχνολογία, μας  οδήγησε στη δημιουργία του ιστότοπου μας (www.durako.gr), ο οποίος μας προβάλει με το πιο γρήγορο τρόπο στο εσωτερικό, αλλά  και διεθνώς, δίδοντας άμεση ενημέρωση σε Έλληνες και ξένους.

Επιδιώξαμε με κάθε τρόπο να παρουσιάσουμε κείμενα και φωτογραφικό υλικό και να αυξήσουμε την επισκεψιμότητά της και να διακτινίσουμε τις ιδέες μας και τα  προβλήματά μας.  Η επισκεψιμότητα έχει φθάσει σε σχετικά καλά επίπεδα (περισσότεροι από 150 επισκέπτες την ημέρα και από τουλάχιστον 28 χώρες), γεγονός που μας δημιουργεί περισσότερη ευθύνη για ακόμα μεγαλύτερες βελτιώσεις.

Σε  όσους  έχετε Ιντερνέτ, σας  προτρέπουμε να την επισκέπτεστε για ενημέρωσή σας σε τρέχοντα θέματα, αλλά  και για μελέτη των εξαιρετικά ενδιαφερόντων  άρθρων της

5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ

Το ΔΣ έχει επισκεφθεί διάφορα Αυτοδιοικητικά όργανα, έχει συζητήσει και έχει αλληλογραφήσει για τα εκκρεμούντα  θέματα και έχει επιδόσει  υπομνήματα των θεμάτων αυτών, μερικά από τα οποία  επιλύθηκαν και άλλα, τα περισσότερα,  παραμένουν σε εκκρεμότητα, όπως τα αιτήματα προς τον Δήμο Μεγαρέων

α. Να  δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καθημερινή αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων και στη τακτή, ανά  εβδομάδα αποκομιδή των « χοντρών» απορριμμάτων, με τη χρήση των ειδικών οχημάτων του Δήμου.

β. Να γίνει αντικατάσταση τουλάχιστον οκτώ (8) κατεστραμένων κάδων απορριμμάτων.

γ. Να εξευρεθεί χώρος για απόρριψη ογκωδών απορριμάτων ( κλαδιά, στρώματα, άχρηστες οικιακές συσκευές κλπ) με την τοποθέτηση Κοντέινερς ή άλλων κατά την κρίση σας μέσων.

δ. Να επιχορηγηθεί  ο Σύλλογος μας με το ποσό των 1.000 ευρώ εφάπαξ, για αμοιβή προσώπου για την καθαριότητα της παραλίας και των λοιπών χώρων  της περιοχής μας, βάψιμο τοίχων της παραλίας και άλλων συναφών εργασιών, απαλλάσοντας από αυτήν την ευθύνη τον Δήμο.

ε. Να  εκδοθεί από τον Δήμο έγγραφο υπόμνησης της υποχρέωσης των κατόχων oικοπέδων και αγροτεμαχίων να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους από χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά προς αποφυγή πυρκαιών κατά τη θερινή περίοδο και να  ελεγχθεί η τακτοποίησή τους.

στ. Να  επιδιωχθεί η συνεργασία/συνλειτουργία  του Δήμου με  τα αστυνομικές  υπηρεσίες  για  παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας των κατοίκων από κλοπές και διαρρήξεις και τροχαία ασφάλεια με την καθημερινή, αν είναι δυνατόν, περιπολία  αστυνομικών οργάνων. Υπόψη ότι υπάρχει μία  έξαρση κλοπών ή και ληστειών σε κατοικίες  και καταστήματα της  περιοχής.

ζ. Να  ελέγχεται η καλή  λειτουργία  των καταστημάτων, ιδιαίτερα εκείνων τα οποία  παραβιάζουν τους  κανόνες  κοινής  ησυχίας ιδίως κατά τα Σαββατοκύριακα.

η. Να χορηγηθούν πέντε παγκάκια για την παραλία και ισάριθμοι μικροί κάδοι για τα απορρίμματα των λουομένων, όπως και τρεις καθρέπτες για  αποφυγή συγκρούσεων των οχημάτων στα κρίσιμα σημεία των εσωτερικών δρόμων.

Σε σύσκεψη με την Περιφέρεια και το Δήμο στο εστιατόριο ΑΙΓΕΙΡΟΥΣΕΣ την 23η Μαρτίου 2014, τέθηκαν επιγραμματικά από τον ομιλούντα τα πιο κάτω θέματα που  αφορούν τον Σύλλογό μας.

Ζητήματα

1. Νερό. Αίτημα  για υδροδότηση μέσω ΕΥΔΑΠ και διαβεβαίωση καταλληλότητας για  κατανάλωση ( και κυρίως πόση) του νερού το οποίο προμηθευόμαστε από τον εργολάβο.

2. Ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως

3. Ασφάλεια  περιοχής ( αστυνόμευση- τροχαία κίνηση ιδίως  την θερινή περίοδο )

4. Ζητήματα  καθημερινότητας ( αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και χονδρών σκουπιδιών, καθαριότητα κάδων, αντικατάσταση βλαμμένος κάδων ). Καθορισμός  χώρου απορρίψεώς τους και απομάκρυνσή τους.

5. ΔΕΗ. Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού παραλίας.

6. Επιδότηση συλλόγου με το ποσό των 1000 ευρώ για  κάλυψη τρεχουσών αναγκών ( βάψιμο τοιχίων παραλίας, παγκάκια, αντικατάσταση πινακίδων και κάδων απορριμμάτων παραλίας κλπ)

7. 'Ελεγχος με τα  αρμόδια  όργανα  λαθραίων μεταναστών και απομάκρυνση από την περιοχή μας.

8. Και ίσως το σοβαρότερο. Να  συσταθεί στα όργανα  και υπαλλήλους του Δήμου, η δεοντολογική διοικητική συμπεριφορά προς τους  πολίτες ( να απαντούν στις τηλεφωνικές  κλήσεις, να  απαντούν σε έγγραφα αιτήματα- ο γράφων ουδέποτε έλαβε απάντηση στις δεκάδες  έγγραφες αιτήσεις τις  οποίες  έχει αποστείλει στο Δήμο)

Στάλθηκε επίσης συγχαρητήριο μήνυμα στον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο κύριο Σταμάτη Σταμούλη για την εκλογή του.

( Αγαπητέ Στρατηγέ,
Για την επάξια εκλογής σας στο αξίωμα του Δημάρχου Μεγαρέων εκφράζω τα συγχαρητήρία μου και αυτά των μελών του Συλλόγου ΝΤΟΥΡΑΚΟ Αλεποχωρίου.
Γνωρίζοντας την προσωπικότητά σας και την επαγγελματική προέλευση σας είμαι βέβαιος για την επιτυχία στο έργο σας.
Προσωπικά, θα είμαι στη διάθεσή σας για ότι δυνατό και νόμιμο μπορώ να σας προσφέρω.
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας θα ζητήσουμε να σας επισκεφθεί εθιμοτυπικά του ΔΣ του Συλλόγου για. γνωριμία και κατάθεση των προβλημάτων της Περιοχής μας, τα οποία πιστεύω ότι γνωρίζετε σε βάθος
Με εκτίμηση και φιλία
Ε. Τσίρκας/ 26-5-2014)

7.  ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Τα  μέλη μας ενημερώνονται τακτικά επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος με  ανακοινώσεις τις οποίες  τους δίδουμε στις  οικίες τους ή αναρτούμε στους πίνακες ανακοινώσεων του Συλλόγου. Για το τρέχον έτος  εκδόθηκε και χαιρετισμός- οδηγία για  απλά  θέματα  καλής διαβιώσεως όπου υπενθυμίζουμε κάποιους κανόνες για την αρμονική μας συμβίωση όπως:

1. Ο σεβασμός της προσωπικότητος του γείτονά μας είναι ανθρωπιά.

2. Οι κανόνες και χρόνοι κοινής ησυχίας, να τηρούνται.

3. Τα απορρίμματά μας να τοποθετούνται σε καλά κλεισμένες σακούλες, να βγαίνουν τις βραδινές ώρες και να τοποθετούνται μέσα στους κάδους.

4. Κλαδιά και φυλλώματα τα  οποία βγαίνουν έξω από τους τοίχους των σπιτιών μας, να κλαδευτούν για να μη προκαλούν ζημίες στα αυτοκίνητα και αποτελούν κίνδυνο για τα παιδιά μας που κυκλοφορούν με ποδήλατα.

5. Η κίνηση των οχημάτων στους εσωτερικούς δρόμους πρέπει να γίνεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες ( μέγιστη ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα), σεβόμενοι τους ανθρώπους και προστατεύοντάς τους., ιδίως τα παιδιά, που παίζουν ή κινούνται με ποδήλατα.

6. Ο χώρος γύρω από τα σπίτια μας είναι ο δικός μας χώρος. Αν θα χρειασθεί να τον καθαρίζουμε, ας το κάνουμε με δική μας προσπάθιεα. Το ίδιο ισχύει και για την καθαριότητα της  παραλίας.

7. Γο δάσος θέλει επιτήρηση. Θα χαρούμε αν κάποιοι από εμάς δηλώσουν την εθελοντική επιθυμία τους για την επιτήρηση και προστασία του, ιδίως στις κρίσιμες ημέρες, κατά τις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαιάς.

8. Η προσωπική, οικιακή και οικογενειακή ασφάλεια είναι και δικό μας θέμα.. Μην αφήνουμε ανασφάλιστες  πόρτες και παράθυρα, να  έχουμε διαθέσιμο το τηλέφωνο της  αστυνομίας και των περιοίκων μας για βοήθεια.

9. Ας λέμε και μία ΚΑΛΗΜΕΡΑ μεταξύ μας. Δεν κάνει κακό, έστω και αν δεν γνωρίζουμε τον άλλο.

ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

8. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Δ.Σ. για την πραγματικά συγκινητική τους συμμετοχή σε ότι τους ζήτησα,  και όλους εσάς που μας στηρίζετε με την εμπιστοσύνη σας, την οικονομική ενίσχυση  και τη σημερινή συμμετοχή σας  στη Γενική Συνέλευση.

Εύχομαι σε όλους σας Καλό και Χαρούμενο Καλοκαίρι.

Ευάγγελος Τσίρκας/ 15 Ιουνίου 2014

greek english

Ειδήσεις με μία μάτια

Επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου ΝΤΟΥΡΑΚΟ

DS/ NTOYRAKO

Την 14η Απριλίου  2019, ημέρα Κυριακή και από ώρα 11.00 συγκαλείται στην οικία του Προέδρου του Σωματείου στο Αλεποχώρι    ( οδός Απόλλωνος ), συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την πιό κάτω Ημερησία Διάταξη Θεμάτων:

Διαβάστε περισσότερα...

Τυχαία εικόνα

DSCF4166.JPG

Συνδικάτο

Τα νέα από τον Σύλλογο Ντουράκο Αλεποχωρίο
RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Ο καιρός στο Megara

Ο καιρός τώρα
Περιοδικά σύννεφα Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία: 11 °C
Τετάρτη, 01 Απρ
Μερικώς συννεφιασμένος με δυνατές βροχές Μερικώς συννεφιασμένος με δυνατές βροχές
Θερμοκρασία: 9 ως 16 °C
Πέμπτη, 02 Απρ
Λιακάδα Λιακάδα
Θερμοκρασία: 7 ως 15 °C
Weather by AccuWeather.com
Created by Ioannis Sannos (IOS)
Ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ντουράκο Αλεποχωρίου
Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2020 Elxis.org. All rights reserved.